Arbejdserfaring

 • Samtaleforløb bestilt af Jobcenter
 • Samtaleforløb og behandling af depression, angst og krise
 • Konsultativt psykologarbejde i skoler og dagtilbud.
 • Sparring og supervision af pædagoger og lærere i de almene og specialiserede tilbud.
 • Samtaler med børn, unge og familier.
 • Psykologiske undersøgelser af børn i skoler og dagtilbud.
  Samtalegrupper med børn, unge og forældre.
 • Supervision af teamsamarbejde med lærer og pædagoger.
 • Sparring med ledere i skoler og dagtilbud blandt andet i forhold til organisations udvikling og oprettelse af teamstruktur.
 • Afholdt kurser i blandt andet børns udvikling, børn og kriser og den professionelle samtale.
 • Opgaver bestilt fra Børn- og Familieafdelingen.
 • Deltaget i at udvikle et koncept med familiemøder på tværs af faggrupper og forvaltninger (formålet med familiemøderne er at sætte familien i fokus i de tilfælde, hvor der skal udarbejdes en §50 efter serviceloven og igangsættes en foranstaltning).
 • Deltaget i at udvikle et kommunalt skole- og behandlingstilbud til børn i sociale vanskeligheder og deres familier.
 • Superviseret i dagtilbud for børn med socio-emotionelle vanskeligheder i kommuner udenfor Ringsted.
 • Intern supervisor og mentor for nyansatte psykologer.
 • TR-funktion.
 • Supervison af psykologer med henblik på deres autorisation.