Kurser & supervision

 • 2013 Kursus i WPPSI-IV Dansk normversion. v/Anne Vibeke Fleischer og Lone Benn Thomsen.
 • 2013 ”Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til pædagogisk praksis-fra makro til mikroregulering.”v/Marie Olsen-Kludt.
 • 2013 ”Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis.” v/ Susan Hart
 • 2012 Supervisionsforløb i ”Løsningsfokuseret korttidsterapi”, v/ Harry Korman i SIKT i Malmø.
 • 2010 ”Løsningsfokuseret korttidsterapi”, v/Harry Korman.
 • 2010 ”Sårbare børn og unge”, v/Karen Vibeke Mortensen.
 • 2010 ”Narrativ supervision-et håndværk i praksis”, v/Nina Boelsgaard Christensen.
 • 2008 – 2009 ”Supervisor-træning”, v/Grethe Bruun (18 timer).
 • 2007 ”Ressourcefokuseret tilgang til samtaler med forældre/familier på korttidsterapeutisk grundlag i PPR-regi”, v/Eva Søndergaard.
 • 2007 ”WISC-III”, v/Henny Thomsen og Else-Marie Thomsen.
 • 2007 ”Storytelling i terapi og supervision”, v/Grethe Brun.
 • 2005 ”Korttidsterapi med børn ud fra en kognitiv og neuropsykologisk ramme”.